Zasoby leśne Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Zasoby leśne Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

                            

       Drzewostany Nadleśnictwa Radzyń Podlaski tworzą 24 gatunki drzew, z czego 18 występuje jako gatunki panujące. Dominują drzewostany jednopiętrowe pochodzenia sztucznego. Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 63,19 % powierzchni i stanowi 69,75 % miąższości. Drzewostany sosnowe przeważają w każdym obrębie.