Lista aktualności Lista aktualności

Czarny Las

Ścieżka została utworzona w 2005 r. a ówczesna trasa przebiegała przez las mieszany bagienny porośnięty drzewostanem brzozowym w wieku od 25 do 45 lat, 120 letnim drzewostanem sosnowym oraz w pobliżu śródleśnego bagna przy którym zbudowano wieżę widokową. Zbiorowisko to w związku z posadowieniem na torfie podlega cyklicznym wahaniom poziomu wód gruntowych i okresowemu zalewaniu.

                W latach 2011-2012 wystąpiło zapewne najsilniejsze podtopienie w historii tego drzewostanu, gdyż doprowadziło do jego częściowego zamarcia. Mokre lata oraz zasiedlenie przez bobrzą rodzinę pobliskiego rowu melioracyjnego doprowadziło do tak dużego spiętrzenia wody, że z okolicznego lasu powstało ponad 30 hektarowe jezioro z wyrastającymi z niego drzewami oraz zatopioną kładką po środku. W związku z czym zmuszeni byliśmy do zamknięcia obiektu dla zwiedzających. Dopiero suchy rok 2015 pozwolił na przeprowadzenie prac naprawczych i ponowne przystosowanie jej dla zwiedzających. Aby nie powtórzyła się już historia braku możliwości zwiedzania tego urokliwego terenu kładkę podnieśliśmy o pół metra do góry i wydłużyliśmy do 600m.

                Pomimo iż ścieżka przebiega teraz przez całkowicie inny krajobraz niż na początku jej istnienia to otaczający las nadal żyje pomimo iż większość starych drzew jest martwych. Pojawiły się pierwsze samosiewy brzozowe, olchowe a pozostawione przez nasz drewno stało się domem dla licznych owadów, ptaków oraz ssaków.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania ze ścieżki oraz spacerowania po radzyńskich lasach.