Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski w 2022 r. (według stanu na 31.12.2022 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3495,2 tyś. m3

2. powierzchnia odnowień i zalesień: 114,12 ha

3 Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących (załącznik)

4.Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasiona:      7540,99 kg

b) szyszki:       0,00 kg

b) zwierzyna:  145 szt.

c) stroisz:         0,00 mp

d) choinki:       0 szt.

5. Produkcja sadzonek:  891,74 tys. szt.

6.Powierzchnia szkód wywołanych przez czynniki abiotyczne:  4,57 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów:  0,00 ha

8. Ilość ustalonych stref ochronny ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 25

9. Powierzchnia lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych:

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach                                   92,83 ha

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                        1004,77 ha

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej                                                                                        179,47 ha

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy                   498,84 ha

4.1 Lasy wodochronne                                                         1 791,07 ha

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności           134,92 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej 17 802 tyś. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem  83,266 tyś. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 48 etatów.