Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Informacje ogólne o Nadleśnictwie Radzyń Podlaski

Ogólną charakterystykę drzewostanów Nadleśnictwa Radzyń Podlaski na tle RDLP Lublin i całych Lasów Państwowych przedstawiają tabele poniżej.

Tabela. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów nadleśnictwa.

Jednostka

Średni wiek [lat]

Przeciętny zapas

[m3//ha]

Przeciętny przyrost

[m3/ha]

Udział % siedlisk borowych

udział %

gatunków iglastych

Obręb Radzyń

69

285

4,13

9,20

58,0

Obręb Turów

68

286

4,21

4,30

57,7

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

68

285

4,19

7,40

57,9

RDLP Lublin*

65

257

4,00

46,9

70,6

Lasy Państwowe*

62

257

4,20

53,3

70,8

*źródło – Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1.01.2012 r.

Lasy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski charakteryzują się zbliżonym średnim wiekiem w porównaniu z RDLP Lublin. Przeciętny zapas w nadleśnictwie wynosi 285,0m3/ha jest wyższy niż zapas w RDLP oraz w LP. Udział siedlisk borowych oraz udział gatunków iglastych jest znacznie niższy w porównaniu do RDLP i całych LP.