Obszary Chronionego Krajobrazu Obszary Chronionego Krajobrazu

Pradolina Wieprza

Obszar chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz ze zróżnicowanymi ekosystemami,wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystykąi wypoczynkiem , a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

OChK obejmuje swoim zasięgiem:

·         w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski: 5492 ha (16,6 % pow. obszaru) w zasięgu terytorialnym (w tym 25,14 ha (0,07 % pow. obszaru) na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, (pow. leśna 23,82 ha, pow. nieleśna 1,32 ha)

·         w Nadleśnictwie Lubartów: 19080 ha (57,5 % pow. obszaru) w zasięgu terytorialnym

·         w Nadleśnictwie Puławy: 8587 ha (25,9 % pow. obszaru) w zasięgu terytorialnym