Kontakty do nadleśnictwa Kontakty do nadleśnictwa

Siedziba Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
83 352 08 40
83 352 13 00

ul. Kocka 1

21-300 Radzyń Podlaski

Biuro nadleśnictwa otwarte w godz. 7.00 - 15.00

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas Radzyń Podl.

Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0009 1140


Pokaż jednostki Nadleśnicta Radzyń Podlaski na większej mapie

Nadleśniczy
Leszek Gajuś
83 352 08 40
Zastępca Nadleśniczego
Robert Staroń
83 352 01 50 / 606 926 259
Główny Księgowy
Anna Zalewska
83 352 01 85
Sekretarz
Leszek Bilski
83 352 01 88
Inżynier Nadzoru
Hubert Piróg
83 352 01 52 / 664 770 823

Dział Gospodarki Leśnej

Sławomir Prokurat
Starszy Specjalista Służby Leśnej- gospodarka łowiecka
Tel.: 83 352 08 41
Tomasz Mirosław
Starszy Specjalista Służby Leśnej- stan posiadania, LMN
Tel.: 83 352 01 89
Beata Jazgarska
Starszy Specjalista Służby Leśnej- hodowla lasu, szkółkarstwo
Tel.: 83 352 03 33
Jolanta Kucharska- Kaliszuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej
Tel.: 83 352 01 54
Katarzyna Mirosław
Starszy Specjalista Służby Leśnej- ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja, ochrona ppoż
Tel.: 83 352 03 33
Mateusz Król
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i pozyskania drewna
Tel.: 83 352 01 54

Starszy Specjalista ds. pracowniczych

Aneta Witkowicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 83 352 01 93

Dział Finansowy

Renata Ładna
Starsza Księgowa
Tel.: 83 352 01 75
Magdalena Bilska
Starsza Księgowa
Tel.: 83 352 01 75
Elżbieta Miedzik
Starsza Księgowa
Tel.: 83 352 01 73

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Urszula Niewęgłowska
Starszy Referent ds. administracji
Tel.: 83 352 01 56
Anna Zieńczuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i bhp
Tel.: 83 352 08 41
Jakub Mitura
Starszy Referent ds. obsługi sekretariatu
Tel.: 83 352 08 40
Dariusz Mackiewicz
robotnik obsługi
Tel.: 660 671 139

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Pasek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 83 352 01 95/ 600 452 855
Sylweriusz Niewęgłowski
strażnik leśny
Tel.: 83 352 01 95/ 604 599 648
Łukasz Brzyski
strażnik leśny
Tel.: 83 352 01 95/ 606 435 436