Miejsca palenia ognisk

        Na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski wyznaczono 8 miejsc palenia ognisk. Zasady korzystania z miejsc ogniskowych określa „Regulamin korzystania z miejsca palenia ogniska” będący załącznikiem do Zarządzenia nr 41/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski z dnia 26.07.2021 roku.

Lokalizacja miejsc ogniskowych przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji osób indywidualnych i grup zorganizowanych:

Leśnictwo Czarny Las – wiaty z paleniskiem przy Ścieżce edukacyjnej „Czarny Las” (mapa)

  • wiata od strony miejscowości Zieleniec
  • wiata od strony miejscowości Kostry

Leśnictwo Feliksówka – wiata z paleniskiem w Miejscu odpoczynku „Feliksówka” (mapa)

Leśnictwo Jabłoń – wiata z paleniskiem w Miejscu Postoju Pojazdów „Smuga” (mapa)

Leśnictwo Brzozowica – wiata z paleniskiem przy Ścieżce przyrodniczo-historycznej (mapa)

Leśnictwo Turów – wiata z paleniskiem w Miejscu odpoczynku Turów (mapa)

*Miejsca odpoczynku „Feliksówka” i „Turów” są również miejscami palenia ognia wyznaczonymi na potrzeby bushcraftu i survivalu.

 

Lokalizacja miejsc ogniskowych przeznaczonych wyłącznie na cele edukacji leśnej – organizacja ognisk w tych miejscach możliwa jest jedynie podczas zajęć edukacyjnych z edukatorem:

Leśnictwo Borowe – wiata z paleniskiem w Punkcie edukacyjnym „Borowe” na terenie                                                           szkółki leśnej (mapa)

Leśnictwo Feliksówka – palenisko przy wiacie edukacyjnej na terenie Ogrodu                                          edukacyjnego przy biurze nadleśnictwa (mapa)

 

W każdym przypadku rozpalenie ognia jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Nadleśnictwa Radzyń Podlaski