Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski

Powrót

Omelno

Omelno

Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Drelów, w oddziale 192 d, f; 193 b, c, d, f, g, ~a, ~b leśnictwa Turów.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 23,28 hektarów lasu, gdzie głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu lipowego, naturalnego pochodzenia.Głównym zespołem roślinnym rezerwatu jest grąd typowy Tilio – Carpinetumtypicumz dużym udziałem lipy oraz domieszkami dębu szypułkowego, jaworu, klonu, osiki oraz niezbytlicznie występującego wiązu górskiego. Towarzyszy mu grąd niski Tilio – Carpinetumstachyetosum. „Omelno" jest rezerwatem fitocenotyczno- leśnym.

Rezerwat został powołany na mocy Zarządzenia Nr 163 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia20 października 1965 roku (MP nr 60, poz. 314).

Pokaż rezerwaty na większej mapie