Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski

Powrót

Czarny Las

Czarny Las

Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Milanów, w oddziale 385c,d,j,~d leśnictwa Czarny Las. Rezerwat obejmuje powierzchnię 15,96 ha, gdzie głównym celem ochrony jest zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.

Rezerwat tworzy naturalny fragment lasu dębowo - lipowo – grabowego z domieszką brzozy, olszy, sosny pospolitej i klonu na siedlisku Lśw. Występują tutaj dęby szypułkowe w wieku 170 lat, których egzemplarze osiągają niekiedy rozmiary zbliżone do pomnikowych.„Czarny las" jest rezerwatem fitocenotyczno- leśnym.

Rezerwat został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 26, poz. 231).

 

Pokaż rezerwaty na większej mapie