Natura 200- Obszary siedliskowe Natura 200- Obszary siedliskowe

Czarny Las

Obszar położony jest na płaskiej równinie, nieznacznie opadającej w kierunku południowowschodnim.Na terenie obszaru występuje bardzo dobrze zachowany fragment subkontynentalnego grądulipowo-grabowego z wielogatunkowym naturalnym drzewostanem. Bogata flora obfituje w rzadkiew regionie i chronione gatunki runa.