Natura 200- Obszary ptasie Natura 200- Obszary ptasie

Dolina Tyśmienicy

    Dolinę zajmują wilgotne łąki z fragmentami turzycowisk i miejscowym występowaniem zarośli wierzbowych i olszyn. Na obszarze tym znajduje się tu kilka niewielkich kompleksów stawów, liczne torfniaki i starorzecza oraz kompleks stawów w Siemieniu (790 ha), który składa się z 2 dużych i 12 małych stawów. W tym kompleksie 20% powierzchni dużych stawów i 40-50% powierzchni stawów małych zajęte jest przez szuwary trzcinowe i pałkowe. Otoczenie obszaru stanowią tereny rolnicze. Obszar obejmuje również krasowe zapadlisko zajęte jest przez torfowisko przejściowe porośnięte łozą z osiką oraz brzozą 

Wartość przyrodnicza i znaczenie 

Obszar stanowi cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 24 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Występuje tu m. in. bocian czarny, cyranka, derkacz, mewa, rybitwa, krakwa, zimorodek zwyczajny.