Lista aktualności Lista aktualności

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski – cz.4

Na ostatnią wędrówkę z mikrofonem red. Piotr Łoś wybrał się ponownie do Leśnictwa Planta. Jego cechą charakterystyczną jest przewaga drzewostanu liściastego, a pośród fauny – obecność wilków, które znajdują tu nie tylko miejsce do stałego bytowania, ale też możliwość pożywienia i rozwoju swojej populacji. Obserwacje leśników potwierdzają, że wilki, oprócz tradycyjnych gatunków zwierzyny płowej i innej, są częścią tego konkretnego środowiska leśnego. Specyfiką Leśnictwa Planta są również tereny jednostki wojskowej oraz ośrodek dla uchodźców.

Podobnie jak w wielu nadleśnictwach w kraju, w radzyńskim leśnictwie znajduje się też miejsce pamięci, zlokalizowane pośród lasu. 30 maja 1940r.  we wsi Rudno (gmina Wohyń), na terenie ówczesnego majątku Marii Józefy z Czetwertyńskich Michałowej Grocholskiej  Niemcy dokonali pacyfikacji, w wyniku której zginęło ok. 50 jej mieszkańców. Eksterminacja była odwetem gestapo za śmierć jednego z Niemców, zaś udział potomków dawnych osadników niemieckich, występujących przeciwko swoim polskim sąsiadom potęguje znaczenie i wymiar moralny tej tragedii. O miejscu tym i wydarzeniach sprzed laty pamiętają leśnicy.

W audycji udział wzięli:
-  Krzysztof Sokół, leśniczy Leśnictwa Planta,
-  Hubert Piróg, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski.
Link do audycji:
https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-radzyn-podlaski-cz-4-2/
autor: Małgorzata Kołodziejczyk