Lista aktualności Lista aktualności

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski – cz.3

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski – cz.3

Pszczoły w lasach były cały czas, począwszy od pradawnych barci, ale zmiany klimatyczne spowodowały, że baza pokarmowa tych pożytecznych owadów jest o wiele słabsza. Zmienia się również skład gatunkowy lasów: jedne gatunki drzew są zastępowane drugimi, co także powoduje zmiany. Mniej pokarmu dla pszczół to także efekt zanikania łąk śródleśnych i pastwisk. Aby dawniejszą bioróżnorodność środowiska leśnego poprawić, a przez to stworzyć lepsze warunki bytowania owadów zapylających (bo rzecz dotyczy nie tylko pszczół), Lasy Państwowe realizują projekt „Pszczoły wracają do lasu”. Dwa lata  temu  104 leśników – pszczelarzy z różnych części Polski rozpoczęło obserwowanie swoich rodzin pszczelich, rozlokowanych na terenach leśnych. W audycji mowa m.in.  o tym, w jaki sposób  prowadzą swoje badania i jakie wnioski wypływają z dotychczasowych  doświadczeń pszczelarzy oraz naukowców.  Leśniczy K. Sokół, zamiłowany pszczelarz,  oprócz swojej leśnej pasieki  prezentuje m.in. ul testowy, umieszczony w drewnianej konstrukcji na specjalnej wadze, pozwalającej badać przyrost masy wytwarzanego przez pszczoły miodu. Działanie  „Pszczoły wracają do lasu” jest częścią  większego projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”.

W audycji udział wzięli:

 – Mariusz Błasiak, naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Dyrekcji Generalnej lasów Państwowych

 – Krzysztof Sokół,  leśniczy Leśnictwa Planta

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-radzyn-podlaski-cz-3/