Lista aktualności Lista aktualności

Goście z Nadleśnictwa Chotyłów

21 września mieliśmy przyjemność przyjąć gości z Nadleśnictwa Chotyłów

W dniu 21 września gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski pracowników Nadleśnictwa Chotyłów na wspólnej naradzie terenowej SITLiD i PTL. Główna tematyka spotkania dotyczyła sposobów przygotowania gleby na siedliskach wilgotnych. Zaprezentowane zostały powierzchnie na terenie leśnictwa Jabłoń, którego znaczną część stanowią siedliska wilgotne. Na jednej z powierzchni szkoleniowych, miejscowy Zakład Usług Leśnych przeprowadził pokaz przygotowania gleby pługiem leśnym z aktywnym zapłużkiem oraz mechanicznego przygotowania placówek.

Często występujące na prezentowanych powierzchniach podtopienia drzewostanów powodują, że głównym celem prezentowanych sposobów przygotowania gleby jest wywyższanie miejsc sadzenia. Obserwacja podtapianych drzewostanów wykazała, że stosunkowo największą odporność z rosnących tam gatunków wykazuje dąb. Dlatego też podtapiane drzewostany na siedlisku Lw przebudowywane są w celu osiągnięcia co najmniej 50% dębu w składzie gatunkowym. Dąb wprowadzony jest na wywyższonych placówkach wykonanych koparką w więźbie 5 x 5 m. Przygotowanie gleby pługiem z aktywnym zapłużkiem stosowane jest po cięciach uprzątających pod odnowienie sosną, ale także w rębniach gniazdowych przy wariancie wilgotnym, pod wprowadzanie dębu na gniazdach.

Ciekawostką dla gości z Chotyłowa był pokaz uprzątnięcia pozostałości pozrębowych przy użyciu mulczera leśnego, który rozdrabnia pozostałości i pozwala na równomierne rozmieszczenie na powierzchni pozostającej biomasy.

Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem na ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej w leśnictwie Czarny Las. Dla pracowników terenowych takie spotkanie jest idealną okazją do wymiany doświadczeń. Rozmowy kuluarowe trwały do późnych godzin popołudniowych, wszystko w miłej atmosferze. Być może niedługo rewizyta w Chotyłowie!