Lista aktualności Lista aktualności

„Pszczoły wracają do Lasu„

Trwa drugi rok badania pszczół w lasach. W 104 pasiekach  prowadzonych przez leśników  monitoruje się zmiany zachodzące w rodzinach pszczelich.

            Prace polegają na pomiarze automatycznym wagi ula, wilgotności powietrza, temperatury powietrza (pomiary dokonywane są w godzinach 6, 13 i 21 wieczorem po oblocie pszczół). Są prowadzone także obserwacje fenologiczne, odnotowywane wszystkie prace pasieczne w danej rodzinie oraz wystąpienie opadów deszczu. Ul musi być zadaszony aby zmiany wagi ula nie były powodowane opadami deszczu.

            Porównując wagę ula z poszczególnych dni otrzymywana jest różnica „in plus”, wykazywany jest przyrost masy ula powodowany pobieraniem pyłków roślinnych bądź nektaru z kwitnących roślin, lub „in minus”, czyli spadek masy ula, a więc zużywanie zapasów ula zgromadzonych wcześniej. Całościowy bilans tych wahań pokaże nam, jakie możliwości ma rodzina pszczela na swój rozwój, a także jaki będzie miała pożytek w postaci miodu i pyłku. Badany obszar obejmuje 1200 ha wokół ula. Szczegółowo prowadzone obserwacje i monitoring populacji pszczół mają dostarczyć dane, które pozwolą określić m. in. w jakich okresach, w zależności od typu lasu, brakuje pokarmu dla pszczół i pszczołowatych. Na tej podstawie możliwe będzie wskazanie potrzeb wprowadzenia do środowiska leśnego takich roślin pokarmowych w dostosowaniu do siedliska, które złagodzą skutki niedoborów pokarmu. W ramach projektu dokonano szczegółowego opisu taksacyjnego lasów w zasięgu 2 km lotu pszczoły miodnej, opracowano bazę danych rodzimych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych będących pożytkiem dla pszczół, dokonano analizy danych florystycznych zebranych w 2018 roku.

            Ostatnim miodobraniem w dniu 11.07.2019 zakończył się sezon w pasiece testowej. Sezon 2019 był pod względem miodu słabszy od sezonu 2018. W tym roku bardzo mocno dały się pszczołom trudne warunki atmosferyczne, zimna i mocno przeciągająca się wiosna spowodowała powolny rozwój rodzin pszczelich. Nie wszystkie rodziny były gotowe do zbiorów nektaru na rzepaku, a duże upały w czasie kwitnienia akacji i  lipy szybko zakończyły  ich nektarowanie. Jednak dzięki roślinom z lasu (malinie, jeżynie i innym) sezon w mojej pasiece nie był, aż tak zły. Z ula testowego uzyskano około 35 kg miodu. W roku 2018 pożytek miodowy był znacznie wyższy bo wyniósł około 50 kg miodu.

            Obecnie pszczoły są już przygotowywane do zimowli 2019/2020 i następnego sezonu.

autor: Leśniczy leśnictwa Planta Pan Krzysztof Sokół